Akseleratsiya dasturida qatnashish uchun ariza shakli